Ita­li­ens­kan sat­te to­nen för ut­ta­let

Språktidningen - - F + S -

Var­för sta­vas mu­sik­ter­men ’bas’ bass på eng­els­ka, men ut­ta­las

/beɪs/? – Ge­ne Ur­sprung­li­gen sta­va­des or­det bas el­ler

ba­se och ut­ta­let kan här­le­das från det­ta. Stav­ning­en har dock änd­rats ef­ter på­ver­kan från ita­li­ens­kans bas­so, men ut­ta­let har in­te på­ver­kats av stav­nings­för­änd­ring­en. No­ter­bart är att ( sea) bass ut­ta­lat /bæs/ be­ty­der ’havs­ab­bor­re’. Mag­nus Le­vin, Lin­néu­ni­ver­si­te­tet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.