Ba­ra till­tug­get äts un­der fi­kat

Språktidningen - - F + S -

Vi äter fru­kost, lunch och mid­dag, men kan man äta fi­ka?

– An­ders

Med sub­stan­ti­vet fi­ka bru­kar me­nas kaf­fe (el­ler te, cho­klad el­ler saft) och of­tast nå­got till­tugg, och det är ju ba­ra till­tug­get som man äter. Or­det fi­ka är från bör­jan en om­kast­ning av sta­vel­ser­na i kaf­fi , som är en va­ri­ant av kaf­fe. Ni får helt en­kelt sä­ga att ni fi­kar i stäl­let! Gabri­el­la Sand­ström, Språkrå­det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.