Vi lot­tar ut tre ex­em­plar av O som i ord­bok!

Språktidningen - - Klurigt -

Skic­ka ifylld korsords­si­da, el­ler ko­pia, se­nast 25/2 2019 till Språk‍ tid­ning­en, Val­halla­vä­gen 117 F, 115 31 Stock­holm. Lös­ning och vin­na­re pre­sen­te­ras i nr 3/2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.