Vi laj­kar när du gil­lar på nä­tet

Språktidningen - - F + S -

Hur be­skri­ver man att man vi­sar upp­skatt­ning på so­ci­a­la me­di­er?

Li­ka, li­kea, laj­ka? Och vad he­ter själ­va mar­ke­ring­ar­na?

– Char­lot­ta

Vi re­kom­men­de­rar att man an­ting­en an­vän­der gil­la el­ler den för­svens­ka­de stav­ning­en laj­ka för det eng­els­ka ver­bet li­ke. Stav­ning­ar­na li­kea och li­ka är svå­ra att ty­da.

För själ­va mar­ke­ring­en kan man i mer for­mell text an­vän­da gil­la­mar­ke­ring, gill­ning el­ler gil­lan­de. Hur många gil­la­mar­ke­ring­ar fick in­läg­get? I var­dag­ligt språk an­vänds of­tast en li­ke, fle­ra li­kes. Även här är en för­svens­kad stav­ning tyd­li­ga­re: en lajk, fle­ra lajks.

Ingrid Ols­son, Språkrå­det

Den för­svens­ka­de stav­ning­en laj­ka fun­ge­rar bätt­re änli­kea och li­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.