Gi­ner ser­ve­ras of­ta med ef­ter­led

Språktidningen - - F + S -

Hur sä­ger man gin (sprit­dryc­ken) i plu­ral? Jag hit­tar det in­te i ord­böc­ker­na. – Lu­kas Det helt do­mi­ne­ran­de mönst­ret är att man läg­ger till böj­ba­ra ef­ter­led: gin­sor­ter, gindryc­ker och så vi­da­re. Men gi­ner fö­re­kom­mer ibland, även om det in­te är så van­ligt. I en tid­nings­ar­ti­kel står det till ex­em­pel: ”Det är ju li­te av ett världs­mäs­ter­skap, med över 400 gin­sor­ter, med al­la de sto­ra fö­re­ta­gen och de­ras bäs­ta gi­ner, sä­ger Jan Roth­man, som äger fa­mil­je­fö­re­ta­get, till tid­ning­en.”

Ola Karlsson, Språkrå­det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.