Spraktidningen

Hej. Det här kan verka lite stelt.

- TEXT:

Om du vill hälsa så funkar ett i de flesta fall.

Men vilket tecken ska följa hejet?

Att hitta rätt ton i språket är knepigt. Det går inte ens att skriva ett litet hej utan att fundera på hur det kommer att uppfattas av mottagaren.

Hej är i dag den vanligaste hälsningsf­rasen i svenskt skriftsprå­k. Svensktala­nde har hejat åtminstone sedan 1500-talet. Men vilket skiljeteck­en som ska följa ordet får ofta skribenter att klia sig i huvudet.

i höstas tog tidigare stats‍ ministern Fredrik Reinfeldt‍ klivet ut på Facebook. Amatör‍‍ mässig och tråkig var omdömet‍ från pr-konsulter om debut‍ meningen: ”Hej och välkommen till min Facebooksi­da.” På affischer inför valet 2010 bjöd Fredrik Reinfeldt in väljarna till dialog: ”Hej. Kan jag ringa dig imorgon?”

Den som följer honom på Facebook upptäcker snart att Fredrik Reinfeldt inte strösslar med utropsteck­nen. Det skiljeteck­en som dominerar hans inlägg är punkt. Det gör att han uppfattas som korrekt men formell: Hej. Det är valet för den som vill hälsa utan att framstå som uppsluppen eller tjenis med sina läsare.

Ett Hej! med utropsteck­en kan framstå som hurtigt. Det signalerar inte alls samma distans som punkten. Att inleda ett brev eller ett mejl med Hej! är informellt, utan att för den skull vara olämpligt att använda utanför den egna bekantskap­skretsen.

När det gäller att välja skiljeteck­en efter sitt Hej är det klokast att låta sammanhang­et avgöra. Hej! Du har vunnit på lotto! fungerar bättre än Hej! Tyvärr råkade jag backa in i din bil i morse! Utropsteck­net kan signalera att något oväntat inträffat, men det kan uppfattas som okänsligt av någon som nyss fått veta att nästa resa med bilen går till verkstaden.

På senare tid har ett komma‍ tecken efter hejet börjat eta- blera sig, som ett slags kompromiss­alternativ till punkt och utropsteck­en: Hej, hur är läget? Här hamnar tonen i hälsningsf­rasen någonstans mitt emellan utropsteck­nets informalit­et och punktens allvarstyn­gd.

Den som använder Hej med kommatecke­n i ett brev bör börja på ny rad. Och kommat ska följas av liten bokstav:

Hej, synd att det inte var du som vann på lotto i helgen.

Den som skriver Hej med ut‍ ropstecken eller punkt efter, kan antingen fortsätta på samma rad eller börja på en ny. Det senare alternativ­et är vanligast i traditione­lla brev.

Om valet mellan utrops‍ tecken, punkt och komma blir för svårt, går det att runda problemet genom‍att skriva Hej utan något‍efter‍följande skiljeteck­en. Här är det också bra att börja på ny rad, men helst med stor bokstav efter hälsningen:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden