Spraktidningen

Vi måste byta till sommardäck

- Patrik Hadenius patrik@spraktidni­ngen.se

Nyligen besökte jag en flärdfull prisutdeln­ing. Vid entrén stod en mingelfoto­graf, och alla som passerade blev fotografer­ade. Vi grupperade­s lite godtycklig­t och fotografen gav instruktio­ner. – Kan vi flytta lite bakåt? Vi flyttade lite bakåt. – Bra! Och så kan vi stå lite närmare varandra. Vi tryckte ihop oss. Ingen reagerade på att fotografen själv inte deltog i rörelserna, trots att han använde tilltalet vi. I just detta fall betydde vi egentligen ni. Men vi kände oss vänligt bemötta. Hade fotografen sagt ”kan ni flytta lite bakåt” är det inte säkert att vi varit lika följsamma. Skickliga fotografer vet hur folk ska tas. För flera år sedan skrev språkvetar­en Linnea Hanell i Språktidni­ngen om det mångtydiga vi: et. Hon be‍ skrev hur ett svenskt vi kan beteckna både ’jag och du och eventuellt några fler’ och ’jag och någon eller några andra, men inte du’. Det kan handla om att mottagaren blir inkluderad i vi: et, eller om den blir exkluderad och inte räknas in. Men det finns alltså ett tredje fall, det som fotografen är ett exempel på, när vi betyder ’du och eventuellt någon eller några fler, men inte jag’.

Så kan man ju också prata med barn eller gamla ibland: nu tar vi på oss jackan eller nu gapar vi stort. I många fall tänker vi då inte på att klä på oss eller äta själva.

Detta vi används inte sällan befallande, men på ett lite mjukare vis än ett du- eller ni‍tilltal. Nu måste vi byta till sommardäck sommardäck, betyder i själva verket ofta nu måste ni byta till sommardäck.

Detta experiment­erande med pronomen är varken nytt eller särskilt proble‍ matiskt. Det är säkert också påverkat av den stora omsvängnin­gen i pronomen användning som skedde för femtio år sedan. Då fick du ett stort upp‍ sving, på bekostnad av tilltal med titlar eller ni. Mer om det kan du läsa i artikeln om du‍reformen – som personifie­ras av Bror Rexed – på sidan 18.

Ni fungerar ofta när flera ska tilltalas, men i några fall behövs något annat. Det är denna lilla lucka som fotografen löste så smidigt. Eller vad tycker vi?

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden