Spraktidningen

TA HÖJD FÖR RÄTT VINKEL MOT VINDEN

-

Apropå resonemang­et om ta höjd i Språktidni­ngen 3/17. Jag tror att uttrycket ta höjd för kommer från segling. En segelbåt kan inte segla rakt mot vinden. Däremot kan den hålla en viss vinkel mot vinden. Ju snävare vinkel, desto bättre. Om man till exempel vill runda en udde eller boj som inte ligger i vindens riktning måste man hålla upp mot vind tillräckli­gt för att båten sedan ska kunna runda hindret. Detta kallas ta höjd för. När man seglar med vinden ( slör, läns) tappar man höjd i förhålland­e till vindens riktning och begränsar möj‍ ligheterna att manövrera mot vindriktni­ngen längre fram. Ett liknande resonemang skulle kunna tillämpas på till exempel alpin skidåkning, där uppnådd höjd (bokstavlig­en) ju också medför större manöver‍ möjlighet, till exempel mot en slalomkäpp. Uttrycket har sedan fått en överförd, mer abstrakt betydelse. Tror jag.

Mats Holmquist

svar: Frågan om ta höjd har engagerat många, särskilt seglings intressera­de. Det stämmer att ta höjd har att göra med att kryssa och att skaffa sig marginal.

När uttrycket har kommit in i allmänsprå­ket har det blivit ett metaforisk­t sätt att säga att

man planerar för framtiden och skaffar sig marginal ifall något man inte planerat för skulle hända.

Vad man kan sluta sig till är att varken jag eller kollegerna på Språkrådet är seglare – hade vi varit det hade texten inte gått i väg utan uppgifter om att ta höjd är seglings terminolog­i!

Susanna Karlsson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden