Spraktidningen

HÖGRE FART GER BÄTTRE MARGINALER

-

I Språktidni­ngen 3/17 avhand‍ las bakgrunden till ta höjd för. Det lämnas en rätt svävande förklaring. Jag menar, att ta höjd för liksom ta rygg på kommer från sportens värld. I utförsåkni­ng tar man höjd för nästa port genom att placera sig högt ovanför porten för att därigenom få så hög fart som möjligt, när man åker igenom den. Där‍ igenom undviker man att sladda sig genom porten och på så vis förlora fart. Detta förfarande torde lätt kunna över‍ föras till betydelsen att ’skaffa sig marginal för något man har för avsikt att göra’.

Johan Björnstjer­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden