Spraktidningen

KONFYST OM KONFUCIUS

-

Med stort intresse läste vi arti‍ keln om Bernhard Karlgren och hans forskning i 2/17. Som svenskstud­enter i Kina är vi glada att Språktidni­ngen intro‍ ducerar det kinesiska språket, men vi har hittat två små fel i bilden som illustrera­r artikeln.

För det första föreställe­r bilden Kinas första kejsare, Ying Zheng, men har bild‍ texten: ”Hur talade Konfucius i det forntida Kina?”. Läsaren kan missledas att tro att bilden föreställe­r Konfucius.

För det andra håller Ying Zheng en pensel i ena handen. Den typen av pensel uppfanns visserlige­n på Ying Zhengs tid, men det var vanligast att man då skrev med kniv på bambu‍ stickor. Svensk studentern­a vid Shanghais universite­t för internatio­nella studier

svar: Tack för ert brev! Ni har helt rätt. Bilden föreställe­r Ying Zheng, och det står alltså fel i bildtexten. Redaktione­n

 ??  ??
 ??  ?? KEJSERLIGT Kinas förste kejsare med otidsenlig pensel.
KEJSERLIGT Kinas förste kejsare med otidsenlig pensel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden