Spraktidningen

GUNNAR STRÄNG GILLADE SVÅRA ORD

-

I ett kviss använder ni ordet inkommensu­rabel. Vi som var med på Gunnar Strängs tid hade många högtidsstu­nder när Sträng, med endast folk‍ skola i bagaget, använde svåra ord.

Jag minns särskilt en gång när han försvarade ett budget‍ förslag med att påtala att en viss skattehöjn­ing och en annan utgiftspos­t var inkommensu­rabla storheter. Diskussion­en kom av sig då motståndar­na inte var säkra på vad ordet betydde. Åke Göransson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden