Spraktidningen

KVISS ÄR JU INTE KLOKT

-

Varför är ni som arbetar med svenska språket så ivriga att utplåna det? Sverige är ensamt i Norden om att ersätta orden fråga, frågor, frågetävli­ng med ordet quiz. Att skriva kvissar, ordkviss på svenska är ju inte klokt. Varför? Björn Edergren

svar: Varje fredag lägger vi ut ett k vis spå språktidni­ngen. se. Både ordvalet och stavningen kviss har lett till läsarreakt­io‍ ner.

Jag håller med om att det svenska språket måste värnas. Men hotet mot svenskan kommer inte från enskilda lånord, utan från när vi helt byter språk. Svenska språkets ställning minskar i första hand om vi till exempel skriver hela böcker på engelska.

Jag vill hålla språket levande, och då får man också tillåta ett och annat lånord. Att ytterligar­e ett ord kommer in betyder inte automatisk­t att andra tas bort. Med nya ord, vid sidan om de gamla, blir språket rikare.

Stavningen kviss är ett av de alternativ som Språkrådet nämner. Samma stavning rekommende­ras av Språk‍ rådet i Norge. Stavningen kviss förekommer även i danska och isländska. Patrik Hadenius

 ??  ?? SPORTSLIGT
Kommer ta rygg på från löparbanan?
SPORTSLIGT Kommer ta rygg på från löparbanan?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden