Spraktidningen

KOM HIT SÅ FÅR JAG TALA MED DIG!

-

För att ett språk ska leva måste det självklart fin‍ nas människor som talar det. Men om språket be‍ gränsas till en by, och de i grannbyn inte talar eller förstår språket, så är det ändå stor risk att språket dör ut. Då övergår talarna ofta till ett annat språk.

Österrikis­ka forskare har undersökt utveck‍ lingen för tyska och slovenska i österrikis­ka Kärnten. Den slovenska befolkning­en har enligt österrikis­k lag status som nationell minoritet. Slovenskan är dock på tillbakagå­ng, och antalet talare har minskat kraf‍ tigt under det senaste århundrade­t.

I de samhällen där slovenskan fortfarand­e är stark har det funnits en stor grupp talare, spridda över ett större område. I de byar där tyskan tagit över har de slovensk‍ talande blivit för få, och de kvarvarand­e har bytt till det större språket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden