Spraktidningen

VI SER UT SOM VÅRA NAMN

-

I Oscar Wildes roman Dorian Grays porträtt finns ett samband mellan Dorians personligh­et och hans porträtt. Bilden förändras i enlighet med hans handlingar. Enligt forskare‍i psykologi finns ett liknande samband även utanför fiktionen.

De har funnit en stark koppling mellan utseende och förnamn. Och det är denna koppling som enligt forskarna är för‍ klaringen till att vi är be‍ tydligt bättre än slumpen på att gissa främlingar­s namn. Forskarna anser att det finns förutfatta­de meningar om förnamn. För många fungerar nam‍ nen som en självuppfy­l‍ lande profetia. Vi strävar alltså omedvetet efter att uppfylla de förväntnin­gar som namnet för med sig.

Att personer i en viss åldersgrup­p förknippas med specifika namn är troligtvis en annan orsak. Det är till exempel mer sannolikt att en flicka född på 00-talet heter Tindra än att hon heter Ulla-britt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden