Spraktidningen

Fritt fram att slå på finska och svenska

-

Nu blir Stora finsk-svenska ordboken fritt tillgängli­g på nätet. Här kan man söka bland cirka 96 800 finska uppslagsor­d eller artiklar som innehåller de svenska definition­erna med informa‍ tion om böjning. Dessutom innehåller många artiklar exempel på uttryck, både på finska och på svenska, där sökorden ingår.

Finskan har länge varit Sveriges näst största språk, och både finska och svenska är national‍ språk i Finland. Språken har starka band, såväl geografisk­t som historiskt, trots att de tillhör olika språkfamil­jer.

 ??  ?? UTÖKAS DEN SENASTE TRYCKTA UPPLAGAN AV ORD‍BOKEN UTKOM 2004. NU UPPDATERAS DEN FORT‍LÖPANDEPÅ NÄTET.
UTÖKAS DEN SENASTE TRYCKTA UPPLAGAN AV ORD‍BOKEN UTKOM 2004. NU UPPDATERAS DEN FORT‍LÖPANDEPÅ NÄTET.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden