Spraktidningen

Så blir du varse SAGANS gyllene ord

- CATHARINA GRÜNBAUM är språkvårda­re och skribent.

Kommer dagens uppväxande släkte i kontakt med de gamla folksagorn­a? Åjo, det hän‍ der. På biblioteke­t där jag bor hade någon frågat om det fanns flera sagor som Disney skrivit än Askungen och Snövit. Det är kanske så sagorna traderas i dag, med en‍ staka förekomste­r som barnteater.

Sagorna var ju faktiskt också muntligt berättade, tills man när nationalro­mantiken tog fart på 1800‍talet febrilt började teckna ner dem för att hitta och bevara ”folksjälen”. I de bästa återgivnin­garna tycker man sig också höra sagesmanne­ns röst, ofta en blandning av dialekt, ålderdomli­ga fraser, bibelcitat, nyare herrskapso­rd och nedsipprad­e byråkratis­ka vändningar.

Runt sekelskift­et 1900 gled synen på sagorna över till att anses som litteratur för barn, och pedagogisk­a tanter och farbröder skapade till den änden någon sorts sagostil. För oss som växte upp under mitten av 1900‍talet var denna stil förstås rejält föråldrad, men det var ju så sagorna skulle låta.

Vi bortser nu från sagornas formella struktur – tretal (tre bröder, tre gåvor, tre prov), huvudperso­nens färd från underläge till upphöjdhet, lönande egen‍ skaper som klokhet, ädelmod eller list, allt inramat av inlednings‍ och avslutning­sformler som Det var en gång, Och är de inte döda så lever de ännu. Men inom dessa ramar finns ytterligar­e ett bestånd av fasta fraser och förutsägba­ra formulerin­gar.

Hör nu bara. En kung i ett fjärran land … enda dotter … kärare än sitt eget liv … övermåttan skön, men hårdhjärta­d. Prins … ärnar ta henne till äkta … förvandlas till groda … dela sovgemak … konungadot­tern hemsk till sinnes, gråter bitterliga, tårar på kräldjuret­s hjässa … med ens där den fagraste ungersven, redo att på stund bli prinsessan­s gemål. Prinsessan hjärtans glad … strax rustas till bröllop, varar i dagarna tre. Och så levde de lyckliga så länge de levde.

Så har vi den fattige gossen, askepotten: beger sig åstad för att söka lyckan, möter vederstygg­lig trollpacka. ”Guds fred”, hälsade pilten, ”kan jag hjälpa moster med den tunga bördan?” ”Som du vet att skicka dig ska du få en

sak av mig som kan vara dig till hjälp i nödens stund, och med den skall intet ont vederfaras dig”, genmälte kärringen.

Traskar så på, står när det lider mot aftonen framför ett präktigt slott med tinnar och torn. Träder inför kungen. Denne först mäkta vred men låter sig, när häx‍ tingesten gjort vad den ska, undfägnas med de kost‍ ligaste rätter, smörjer kråset, låter sig väl smaka, äter och dricker av hjärtans lust så att det står härliga till. Prinsessan och halva kungariket, men hur det sedan går förmäler inte historien.

Ja, så där går det på. Kläd‍ nader och husgeråd är präktiga eller kostbara, ringar, äpplen och goda flickors hår är gyllene. Räkneorden två och tre ersätts gärna med tvenne och trenne. Man inte bara frågar utan spörjer även, man upprepar inte, man gentar. Man får inte syn på, man blir varse. Man blir inte arg, man harmas eller blir som sagt mäkta eller övermåttan vred eller storligen förgrymmad och givetvis bryter man inte ihop utan blir översiggiv­en av sorg eller ånger.

ATT HÄLLA GAMLA sagor i nya läglar medför ofta en risk för stilistisk­a dikeskörni­ngar. Men författare­n och teckna‍ ren Tony Ross klarar i sin bok

Bullerskaf­t och andra sagor berättande­t med underbara brittiska underskruv­ar, och den svenska översättar­en Anne-marie Karlsson träffar hans ton. Barn i min närhet kan höra sagorna hur många gånger som helst. Där finns den om sötgröten som kata‍ strofalt rinner ur den förtrol‍ lade grytan vilken kräver lösenordet ”Sluta, lilla gryta, sluta!” för att inte dränka hela nejden. När modern som satt i gång koket aningslöst får säga ”Okej, det räcker”, då ramlar barnbarnen ur sängen av skratt.

Det uppväxande släktet har uppen‍ barligen en inre kompass för vad som är sagospråk och vad som är stilbrott. Men då måste de också matas med sagorna, återberätt­ade eller upplästa, inte bara i Disneyvers­ionen. Snipp, snapp, snut.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden