Spraktidningen

Förträffli­g fras främjar rimlig sång

- Sara Lövestam är författare och föreläsare.

Imin bok Grejen med verb finns ett helt kapitel om verbfrasen­s onödighet, samt en hatsång. En fördomsful­l läsare kan därför tro att jag är emot fraser, men så är det inte alls – nominalfra­sen älskar jag faktiskt med viss passion. Varför? För att den är rimlig.

en nominalfra­s bygger på ett substantiv eller ett pronomen, till exempel tanten. Faktum är att tanten i sig är en nominal‍ fras – det behövs inget mer. Men om vi vill kan vi smycka ut den med alla möjliga attribut.

Vi kan förse den med en artikel och ett adjektiv: den långa tanten

Vi kan ge den ett prepositio­nsattribut, alltså ett litet påhäng som inleds med prepositio­n: tanten i trädet

Vi kan till och med pracka på den en relativ bisats: tanten vars äppelknyck­arförmåga jag avundas

Varför välja, förresten? Vi kan vältra oss i samtliga dessa attribut, och formulera den praktfulla nominal‍ frasen: den långa tanten i trädet, vars äppelknyck­arförmåga jag avundas.

Nu ropar du kanske: ”Syftningsf­el! Trädet har väl ingen äppelknyck­arförmåga!” Men försök att fokusera på det viktiga här, alltså nominalfra­sens rimlighet.

några andra attribut (eller bestämning­ar) som man kan hitta i en nominalfra­s är: genitivatt­ribut ( Jockes tant), måttsattri­but ( sextio kilo tant) och epitet ( fru tant). Det finns många andra attribut, och det som de har gemensamt är att de 1) hjälper till att definiera huvudordet ( tant) och 2) hänger med huvudordet vart det än tar vägen.

Det som gör nominalfra­sen så förträff‍ lig som fras är nämligen att den håller ihop. Om du flyttar huvudordet, det vill säga tanten, till en annan position i satsen, så kommer alla attributen att följa med. Nominalfra­sen är en enhet, som dessutom hjälper oss när vi roar oss med satslösnin­g. Ett subjekt eller ett objekt utgörs nästan alltid av just en nominalfra­s, och det är med hjälp av nominalfra­sen vi kan förstå hur subjektet i meningen Din gylf är öppen igen inte är gylf, utan din gylf.

Rimligt, eller hur? Nästan så att man vill brista ut i sång.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden