Spraktidningen

GODA VITSORD FRÅN HUMORCENTR­UM

- Patrik Hadenius

ÄNNU BÄTTRE ORDVITSAR FRÅN GÖTEBORRRG! Ulf Benkel (Benkpress) Lyxhotelle­ts direktör avled i sviterna. Sökte Vincent – van Gogh. Vissa i blåssektio­nen spelade glatt, andra trumpet.

Ja, så här kan man hålla på. Och jag kan lova att jag har gjort det också. Varje gång jag har tagit upp den här boken för att skriva denna text, har jag i stället börjat läsa högt för de med tiden alltmer prövade medarbetar­na.

Materialet är inte lämpat för sträckläsn­ing. Detta är boken du ska ha på toaletten och läsa några sidor ur då och då. Den del som går att läsa i mer tradi‍ tionell mening är slutklämme­n – en utmärkt artikel om varför just Göteborg blivit ordvitsan‍ dets centralort.

Kvaliteten på ordvitsarn­a är genomgåend­e hög och de kommer från Ulf Benkel, som också står bakom boken De bästa ordvitsarn­a från Göteborrrg! Innehållet är, liksom i den boken, hämtat från Twitterkon­tot @goteborrrg och kompletter­at med en del nyskrivet material.

Jag skrattar varje gång jag öppnar boken. Med‍ arbetarna drar också på smilbanden, om än motvilligt. Det hör till när man drar en ordvits.

www.språktidni­ngen.se

 ??  ?? DUBBELTYDI­GT Spelar han glatt – eller trumpet?
DUBBELTYDI­GT Spelar han glatt – eller trumpet?
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden