Spraktidningen

Schystare Sj‍stavning

-

Svenskans sj‍ljud är lynnigt. Stavningar som stjärt, sergeant och galosch kan ställa till besvär, både för inlärare och för in‍ födda svensktala­re. Hedda Wallén är student i visuell kommunikat­ion – och hon har ett förslag på hur man kan utveckla och förenkla stavningen av det oberäkneli­ga sj‍ljudet.

”Jag ville inte att formen skulle likna någon redan be‍ fintlig bokstav eller symbol, och att den enkelt skulle kunna skrivas för hand i ett och sam‍ ma penndrag”, säger Hedda Wallén om sitt teckenförs­lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden