Spraktidningen

Brev till språkpolis­en

-

Lufta ditt ohämmade missnöje på Språktidni­ngen.se

Det engelska ordet silicon översätts nästan alltid till silikon på svenska. Rätt ord är kisel! Lasse

I en skridskogu­ide ges goda råd om långfärdss­kridsko‍ åkning. Bland annat varnas man för att ge sig ut själv

på isen. Det är givetvis hundraproc­entigt säkert! Om man själv inte ger sig ut

kan man aldrig ramla i vattnet. Eller menade man kanske att det är olämpligt att åka ensam?

Britt

I en artikel om en över‍ svämmad å i närheten av Lund skrev en tidning att ”den var fylld till bredden”. Ja, det är klart att den var. Alla vattendrag är alltid fyllda till bredden, men vid vårflod och högvatten kan de vara fyllda till brädden!

Gunnar

”Det flyktingav­tal med Australien som Donald Trumps stab tidigare kom‍ municerade skulle fullföljas ser plötsligt osäkert ut.” Så uttrycker sig den dagstid‍

ning som anser sig lite bättre än andra. Kommunicer­ade? Vad är det för fel på meddelade?

Björn

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden