Spraktidningen

Det handlar om vanheder

-

I dag hör vi ofta orden hedersbrot­t och hedersmord. Tidigare har heder varit ett odelat posi‍ tivt ord i svenskan, som i orden hedersman och hedersleda­mot. Att då använda ordet i negativa sammanhang känns för mig som att heder har tappat sin positiva kraft. I stället handlar ovanståend­e brott om att en person, släkting eller familj bli‍ vit vanhedrade. Således är mitt förslag att byta ut hedersbrot­t mot vanhedersb­rott. Alltså i alla dessa negativa samman‍ hang ska förledet heder ändras till vanheder. Bengt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden