Spraktidningen

”Det fanns tre språk i hemmet”

-

– När jag föddes fanns tre språk i hemmet: mamma talade samiska, pappa meänkieli och sinsemella­n talade de svenska.

Jag omgavs alltså av alla dessa språk, men måste ändå säga att mitt modersmål är svenska. Det beror på att det var det enda språk som jag

fick lära mig. Svenskan var majoritets­språket – det som användes ute i samhället och det som alla sa var viktigast att kunna. Detta var också i en tid då man varnade folk för att ”utsätta” barn för mer än ett språk i taget, eftersom man trodde att de annars skulle bli ”halvspråki­ga”, det vill säga inte tillägna sig något av språken helt och fullt.

Det var dumt. De skulle ha sagt tvärtom! Jag borde ha fått lära mig samiska först, svenskan hade ju kom‍ mit ändå.

Samiskan är mitt hjärtas modersmål. Jag tror att den finns hos mig i grunden. När jag skriver på svenska får min redaktör alltid rätta i mina texter – inte en enda prepositio­n blir rätt. Och samiskan saknar pre‍ positioner …

 ??  ?? ANN-HELÉN LAESTADIUS 45 år, journalist och Augustpris­ad författare. Född och uppvuxen i Kiruna. Bor i Solna sedan 1999.
ANN-HELÉN LAESTADIUS 45 år, journalist och Augustpris­ad författare. Född och uppvuxen i Kiruna. Bor i Solna sedan 1999.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden