Spraktidningen

Sov du lilla videung – och var tyst

-

Att en förälder sjunger för sitt barn har en viktig evolutionä­r funktion. Det hävdar forskare‍ i psykologi vid Harvard uni‍ versity, USA. Sången har en lugnande effekt och signa‍ lerar till barnet att det inte finns några skäl till oro.

Men sången ger också föräldern viktiga fördelar. Samtidigt som den sjunger kan föräldern ägna sig åt andra sysslor. Dessutom bidrar sången till att barn är tysta och inte börjar gråta. Barn som är högljudda riske‍ rar att locka till sig faror. Att föräldrar har sjungit för sina barn är därför något som följt människan genom årtusen‍ dena.

 ??  ?? DUBBELT‍ SÅNGEN ÄR ETT SÄTT ATT VISA UPPMÄRKSAM­HET, SAMTIDIGT SOM MAN SYSSLAR
MED ANNAT.
DUBBELT‍ SÅNGEN ÄR ETT SÄTT ATT VISA UPPMÄRKSAM­HET, SAMTIDIGT SOM MAN SYSSLAR MED ANNAT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden