Spraktidningen

Lättare lära svenska efter noter

-

Språk är som musik. De två har mycket gemensamt: rytm, ljud, frasstrukt­ur och melodi. Därför borde det spelas och sjungas mer på svensklek‍ tionerna, hävdar Katharina Dahlbäck, Institutio­nen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs univer‍ sitet. Musiken främjar dess‍ utom det sociala samspelet mellan eleverna. Det finns en spänning mellan svenskan som färdighets‍ ämne och estetiskt ämne. Än tragglar man skrivning och läsning, än tolkar man litte‍ ratur, skapar bild och musik. Över tid har undervisni­ngen tippat åt det ena eller det andra hållet. Men svenskan som färdighets­ämne har för det mesta vägt tyngst, enligt både lärare och kursplaner.

Katharina Dahlbäck har studerat bägge praktikern­a i undervisni­ngen under de första skolåren. Hon har funnit en gynnsam kors‍ befruktnin­g mellan musik och språk, där musiken påverkar språkinlär­ningen, och det talade och skrivna språket påverkar musikalite­ten.

 ??  ?? GENVÄG ATT ANVÄNDA MUSIK I UNDERVISNI­NGEN KAN UNDERLÄTTA SPRÅK
INLÄRNINGE­N.
GENVÄG ATT ANVÄNDA MUSIK I UNDERVISNI­NGEN KAN UNDERLÄTTA SPRÅK INLÄRNINGE­N.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden