Spraktidningen

Färdiga fraser skapar felfritt flyt

-

Hej, hur mår du? Hur mycket är klockan? Tack så mycket! När man lär sig ett nytt språk kan färdigförp­ackade uttryck fungera som trygga ”nalle‍

björnar” att återkomma till, när den friare språkstruk­turen känns svårbemäst­rad. Ut‍ trycken gör också att man får flyt i talet, på vägen mot ett mer avancerat språk.

Språkvetar­en Parvin Ghei‍tasi, Umeå univer‍ sitet, har följt elva flickor, mellan nio och elva år gamla, som håller på att lära sig engelska. Flickorna har alla persiska som förstasprå­k, och de får sina engelsklek­tio‍ ner på ett privat språkinsti­tut i Iran.

I studien blev det uppenbart att de unga inlärarna snabbt tillägnade sig formelarta­de uttryck som Hi, how are you? I’m fine thank you; What does this mean? What time is it?

De fasta uttrycken an‍ vänds flitigt och korrekt – och uppfyller flera syften. Bland annat tjänar de som utfyllnad, för att köpa sig extra tid att planera nästa yttrande:

I think … I don’t know, but …

Flickorna testade dess‍utom ofta att byta ut delar i formel‍artade uttryck: sunny and hot kunde bli både sunny

and rainy och sunny and cold. Att på detta sätt leka med språket kan ge en djupare inblick i både struktur

och betydelse.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden