Spraktidningen

SNUBBELSTE­N

-

I flera länder finns snubbel‍

stenar, tänkta att få människor att minnas förintelse­ns offer. Det är gatstenar försedda med namnet på ett av offren. Nu diskuteras utplacerin­g av

snubbelste­nar även i Sverige. I Fokus får förslaget kritik: ”Snubbelste­narna är tänkta som en ständig påminnelse om Förintelse­n. I länder där den ägde rum

är det viktigt.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden