Spraktidningen

Nyheter i 2017 års namnlag:

-

Alla efternamn måste ansökas om, ingen får längre namn automatisk­t vid födsel eller adoption. Ansökan blir en ren formalitet.

Det blir fritt att ta de vanligaste efternamne­n – de som bärs av minst 2 000 personer.

Dubbla efternamn tillåts. Mellannamn avskaffas, men de som finns blir kvar. Det blir lättare att ta patronymik­on och metronymik­on, efternamn som bildats av faderns eller moderns förnamn plus efter‍ ledet -son eller -dotter.

Alla vari‍ anter får tas, oavsett kön. Även andra ord än föräldrars förnamn kan tillåtas som förled.

Det blir enklare att byta för‍ och efternamn, och man ska även kunna byta flera gånger. Det mesta som inte kan väcka anstöt eller ses som förlöjliga­nde blir tillåtet.

Skatteverk­et blir ensam namnmyndig­het. Patent‍ verkets godkännand­e vid bland annat byte flera gånger utgår. En avgift kommer även i fortsätt‍ ningen att tas ut för namnbyte.

Källa: regeringen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden