Spraktidningen

”Jag vill lära mig kinesiska”

-

– Svenska är mitt modersmål, i alla fall om man tolkar ordet

modersmål på det sätt som jag gör: det språk jag har vuxit upp med och det första språk jag lärde mig tala. Svenska är också det enda språk jag kan, förutom engelska. I övrigt har jag inte reflektera­t speciellt över termen modersmål.

Men kinesiska är ju troligen det första språk jag hörde när jag föddes och jag ser helt uppenbart ut som en person som skulle kunna tala det. När jag var i New Yorks Chinatown kom det till exempel hela tiden fram människor som ville tala med mig på kine‍ siska. Då önskade jag att jag hade kunnat svara dem, utan att ta till engelska.

Min plan har faktiskt länge varit att läsa kinesiska. När jag började plugga på uni‍ versitetet ville jag ta en kurs, men schemat blev för tajt. Jag vill lära mig – frågan är bara när.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden