Spraktidningen

Martin Widmark

-

Ålder: 56 år. Bor: Villa i Stockholms‍ förorten Stureby. Upp‍ vuxen i Linköping.

Yrke: Författare och av regeringen utsedd till delegat i Läsdelega‍ tionen. Debuterade år 2000 med Att fånga

en tiger. Är mest känd för serien om Lasse‍ Majas detektivby­rå, som hittills omfattar 25 böcker. Flera av böckerna har dessutom filmatiser­ats.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden