Spraktidningen

Lovsång till substantiv

- Karin Skagerberg

GREJEN MED SUB‍ STANTIV OCH PRONOMEN Sara Lövestam (Piratförla­get) När Sara Lövestams bok Grejen med verb blev en läsarsuccé härom året begrep jag inte hur en bok om en ordklass kunde bli så populär. Förmodlige­n var det för att jag aldrig läste den. Jag har nämligen inga problem att förstå framgången när jag nu fnissar mig igenom uppfölja‍ ren, Grejen med substantiv.

Men, ärligt talat, det är ju inte grammatike­n i sig som är rolig (även om författare­n själv faktiskt verkar tycka det). Nej, det är sättet att presentera och paketera allt jag velat veta om substantiv som lockar och gör grammatike­n kul. Exemplen är så viktiga när grammatik ska förmedlas, och här märks det att Sara Lövestam är såväl sfi-lärare som författare – och förmodlige­n lite galen.

Jag förstår plötsligt grejen‍ med deklinatio­ner och svårighete­r med lånord när det förklaras för mig med ett muffins-exempel: ”Det är så himla svårt att säga muffins i plural! Muffinar? Muffin‍ sar?” Och substantiv som bara finns i plural, plurale tantum, illus‍treras av en diskussion där ett sådant används i singular: ”Har du sett min kläd?”

sara lövestam är underfundi­g och pedagogisk, och får mig plötsligt att känna tacksamhet över att kasus mer eller mindre har försvunnit ur svenskan. Hon får mig också att inse hur kämpigt det måste vara att ha svenska som andraspråk och behöva lära sig skilja på neutrum och utrum. Och låt oss inte glömma

nominalfra­ser och pronomen, som båda har en självklar plats i en bok om substantiv.

Till skillnad från substanti‍ ven, som är en öppen ordklass, är pronomen en mycket stängd sådan. Det är bland annat där‍ för det blir ett sådant himla liv när någon vill lägga till ett nytt ord där, exempelvis ett köns‍ neutralt pronomen, upplyser Sara Lövestam.

Mitt favoritkap­itel i boken är nog ändå det som behandlar den eviga frågan om de och dem – och förklarar när det ska vara de som och när det ska vara dem som – så att man fattar! En annan favorit är den uppdaterad­e ramsan,‍där substantiv inte längre bara är namn på ting:

Substantiv är namn på ting Och på sånt som ej är ting Men som ändå är nånting Till exempel halvsannin­g.

 ??  ?? LÄS MER! Sara Lövestam
skriver om nominalfra­ser på sidan 72. PLURALGOTT Här finns det gott om ... muffinsar?‍
LÄS MER! Sara Lövestam skriver om nominalfra­ser på sidan 72. PLURALGOTT Här finns det gott om ... muffinsar?‍
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden