Spraktidningen

Tekniken avgör om ett ord består

-

Cassette, matey och whatsernam­e är några av de ord som har minskat mest i brittisk engelska sedan tidigt 1990‍tal. Ord som laptop, website, texted, email, yoga och awesome har däremot gjort raket‍ karriär i informellt talspråk.

Många av förändring­arna i ordförråde­t präglas av den tekniska utveckling­en. Det konstatera­r forskare vid universite­ten i Lancaster och Cambridge.

De har undersökt vilka ord som har minskat res‍ pektive ökat mest i använd‍ ning från tidigt 1990‍tal till tidigt 2010‍tal.

Kassetten har ännu inte lyckats göra samma comeback som vinylskiva­n, så cassette tillhör de ord som minskat mest. Nya teknik‍ favoriter som Google, Twitter, Youtube, Iphone och Facebook har gått i motsatt riktning – inte helt oväntat, eftersom de inte existerade i början av 1990‍talet.

 ??  ?? ORDEN SOM MINSKAT MEST:
GOLLY, MATEY, WHATSERNAM­E, CROSSWORD, PLAYSCHOOL, MUCKING, COMB, BOXER, DRAUGHT, AVON, PERMED,
COBBLER, CASSETTE, CRO
QUET, TA-RA. ORDEN SOM ÖKAT MEST: EMAIL, INTERNET, GOOGLE, YOUTUBE, WEBSITE, TWITTER, TEXTED, IPHONE, IPAD,...
ORDEN SOM MINSKAT MEST: GOLLY, MATEY, WHATSERNAM­E, CROSSWORD, PLAYSCHOOL, MUCKING, COMB, BOXER, DRAUGHT, AVON, PERMED, COBBLER, CASSETTE, CRO QUET, TA-RA. ORDEN SOM ÖKAT MEST: EMAIL, INTERNET, GOOGLE, YOUTUBE, WEBSITE, TWITTER, TEXTED, IPHONE, IPAD,...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden