Spraktidningen

I DALARNA FANNS BARA DU

-

Som så riktigt konstatera­s i Språktidni­ngen 4/17 var det knappast så att det var Bror Rexed som initierade den så kallade du‍reformen. Och det var helt säkert så att ”duandet var mer utbrett i Sverige tidigare än vad vi tror”.

I Dalarna, där jag är upp‍ vuxen, fanns sedan länge bara tilltalet du. Det är ingen myt. Så där skedde för‍ visso ingen du‍reform på 1960‍talet.

Uppmärksam­heten kring Bror Rexeds duande tolkar jag mest som en form av Stockholms­fixering i media. Ungefär som när man 1956 hävdade att Sverige fått sin första kvinnliga taxiförare i Maud Hansson, Stockholm. I min lilla hemkommun hade vi då sedan länge haft kvinn‍ liga taxiförare. Som barn undrade jag mycket över varför dessa inte räknades.

Hilding Sjödén

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden