Spraktidningen

KUNG OCH PRINS ENDA UNDANTAGEN

-

Intressant artikel om tilltals‍ bruk i Språktidni­ngen 4/17. Själv är jag född 1944, och som jag minns det under min uppväxt så var ni ett vanligt tilltalsor­d i många sammanhang. Jag kan inte påstå att jag själv använde det i någon stor utsträckni­ng. Jag använde snarare en massa fröken och direktör Larsson, för att inte tala om alla undvi‍ kanden. Men det berodde inte på att jag uppfattade något obehagligt med ni, utan bara på att jag tog efter det som trots allt var vanligast och som jag oftast hörde omkring mig.

Det finns en historia (möj‍ ligen påhittad) om kronprins Gustav Adolf, sedermera kung Gustav VI Adolf, som var på resa i Dalarna. I något sam‍ manhang där han träffade några personer ur bredare folklager frågade han en karl: ”Är det sant att ni här i Dalarna säger du till alla människor?” ”Ja”, svarade karln, ”utom till dig och far din.” Karin Rosberg

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden