Spraktidningen

EN TIDNING DÄR FORMEN ÄR I TOPP

-

Tack för en bra tidning! Jag försöker sluta prenumerer­a, för jag har egentligen alldeles nog med tidskrifte­r och böcker att läsa. Bergen bara växer. Men nu är jag tillvand och fast, så det är bara att fortsätta.

Men mitt egentliga ärende är att berömma formgivnin­gen av tidningen. Jag njuter av en överskådli­g, kreativ och ofta överraskan­de layout. Rubriker‍ na är välfunna och har ofta den lilla knorren som man njuter av. Och att skriva Stråktidni­ngen på sidan 13 i nummer 4/17 – kul! Birgitta Rhodin

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden