Spraktidningen

RÄTT UTTAL AV POLSK KONSONANT

-

Bra att i Språktidni­ngen 4/17 få en genomgång av när man bör och, framför allt, inte bör använda apostrof! Men ett fel insmög sig i artikeln, angående det polska namnet Witold Gombrowicz. Konsonant‍ kombinatio­nen cz i polska uttalas som ett sje‍ljud, med t i början. Det är alltså inget s‍ljud i slutet som i namnen Weiss och Marx. Lena Ekman

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden