Spraktidningen

Medarbetar­e nr 5/2017

-

Jenny Nilsson är dialektfor­skare vid Institutet för språk och folkminnen. På sidan 36 skriver hon om dialektför­ändringar på två mindre svenska orter.

Hur började du intressera dig för dialekter? Jag har alltid varit intresse‍ rad av mänskligt beteende, och språklig variation är en så spännande del i det. Genom att studera hur dialekter används och förändras kan vi få svar på frågor om hur vi människor förhåller oss till både oss själva och vår omgivning.

Tror du att olika dialekter finns kvar om femtio år? Absolut! För femtio år sedan var många forskare övertygade om att svenska dialekter var på utdöende till förmån för standard‍ svenskan. Men så har det inte blivit. Även om många dialekter har förändrats mycket fort, är det inte säkert att de förändras med samma fart framöver. Dialekter lever ju inte sitt eget liv, utan finns för att människor använder dem, och för många är dialekten

en del av identitete­n.

Vilket är ditt dialektala

favoritord? Då väljer jag smala (uttalas med öppet a som i small, fast det är en lång vokal) – det är göteborgsk­a för att

tala mycket och länge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden