Spraktidningen

Pupillen avslöjar lyssnarens intresse

-

Ögonen brukar beskrivas som själens spegel. Och det tycks ligga en hel del i det talesättet. Pupillen har visat sig avslöja hur uppmärksam­t vi lyssnar till en berättelse.

Det är forskare i psykologi vid amerikansk­a Dartmouth college som med hjälp av ögonrörels­emätare har studerat pupillens rörelser. De hittade ett tydligt samband mellan utvidgade pupiller och uppmärksam­het. Uttrycksfu­lla berättare hade stor inverkan på åhörarnas pupiller. De utvidgades i takt med att spänningen steg. Intresset var som störst i de delar av berättelse­rna som var mest känslomäss­igt lad‍ dade. När dramatiken var på topp var även berättarna­s pupiller mest utvidgade.

 ??  ?? ...
...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden