Spraktidningen

Aktiv läsning ger större försprång

-

Bättre ordförståe­lse, större ordförråd och flera steg närmare mot att börja skriva. Det är några av de varaktiga effekterna när för‍ äldrar börjar läsa för barnen redan vid sex månaders ålder. Aktiv läsning har störst betydelse för utveckling­en. De barn som gjorde störst framsteg har föräldrar som diskuterar texter och bilder i böckerna. De pratar också om vilka känslor som berättelse­rna väcker.

Bakom studien står amerikansk­a forskare i peda‍ gogik. De har följt drygt 250 föräldrar och deras barn. Studien började när barnen var sex månader gamla och slutade när de var fyra och ett halvt.

 ??  ?? FÖRDEL ATT INTE BARA LÄSA BÖCKERNA, UTAN ÄVEN DISKUTERA INNEHÅLLET, GYNNAR BARNS LÄSUTVECK‍ LING.
FÖRDEL ATT INTE BARA LÄSA BÖCKERNA, UTAN ÄVEN DISKUTERA INNEHÅLLET, GYNNAR BARNS LÄSUTVECK‍ LING.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden