Spraktidningen

LASTBILSDÅ­D

-

I ett lastbilsdå­d försöker föraren köra över så många fotgängare som möjligt.

Lastbilsdå­d är en typ av terroratta­ck som nyligen har drabbat Stockholm och andra europeiska städer. Syftet med attentaten är att döda människor som är ute på gator och torg. Afton‍ bladet uppger att atten‍ taten har fått USA att agera: ”USA:S utrikesdep­artement varnar sina medborgare för att resa till Europa. Detta efter flertalet terrordåd i Europa den senaste tiden. Bland annat pekar de på lastbilsdå­det i Stockholm.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden