Spraktidningen

FRAMTIDS‍ FULLMAKT

-

En framtidsfu­llmakt gör att en person kan utse en förvaltare.

Framtidsfu­llmakten införs i juli i år. Den gör det möjligt att utse en egen förvaltare som träder in om det skulle behövas. I Dagens Juridik diskuteras nyheten: ”Systemet med framtidsfu­llmakter bygger på att du själv ska kunna bestämma fullmakten­s innehåll och vem som ska företräda dig. Du kan också skriva in hur tillsynen ska gå till.”

 ??  ?? EGET VAL Med en framtidsfu­llmakt avgör du själv vem som ska bli ditt ombud.
EGET VAL Med en framtidsfu­llmakt avgör du själv vem som ska bli ditt ombud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden