Spraktidningen

SKAM SOM FLÖDAR ÖVER ALLA BRÄDDAR

-

Jag har ofta undrat över uttrycket nu går skam på torra land. Vad är ursprunget och vad betyder det egentligen? Lennart

svar: Uttrycket nu går skam på torra land finns belagt sedan 1665 och den egentliga innebörden är att skamlös‍ heten flödar över alla bräddar. Numera associerar man ofta till djävulen när man talar om skam och man hittar inte sällan‍uttrycket omformuler­at till gamle skam går på torra land och liknande.

I den historiska ordboken Svenska Akademiens ordbok finns några äldre språkexemp­el med, bland annat ”Emedan skammen går aldeless öfwer‍ torra landet, måste iag be‍ gynna hålla emoot” (från 1675). Gabriella Sandström, Språkrådet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden