Spraktidningen

RÄTT PREPOSITIO­N FÖR EN PROFESSOR

-

Säger man professor in history eller professor of history på engelska? Patryck

svar: Of är klart vanligast, in används bara marginellt. Noterbart är att det verkar vara lika vanligt att använda ämnes‍ området som förbestämn­ing: a history/law/economics professor, som det är att an‍ vända prepositio­n: a professor of history/law/economics. Detta följer en allmän tendens i engelskan att man allt oftare använder förbestämn­ingar till substantiv, till exempel temperatur­e variation, i stället för efter‍bestämning­ar, som variation in temperatur­e. Magnus Levin, Linnéunive­rsitetet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden