Spraktidningen

GRÄVLING ELLER GALT BAKOM NAMN

-

Vi har länge undrat vad namnet‍på vår släktgård i västra Småland‍, Basseberg, egentligen betyder. De äldsta stav‍ningarna jag hittat är Basaberg och Bassaberg.

Vår lokale hembygdshi­storiker hävdade att basse syftade på grävling. Jag kan själv snarare se en koppling till bässe eller bagge, gumse. Det är en ganska mager och obördig kulle så kanske var det så att just får var det som passade bäst och som fick ge namn åt gården.

Anders svar: Basse har i fornsvensk­an betytt bland annat grävling och möjligen betyder namnet just ’höjden där det finns gräv‍ lingar’. En annan tolkning av Basseberg är att basse syftar på vildgalt. Basse kan också syfta på en stor, grov och oförskämd karl, enligt vårt dialektreg­ister.‍ Jag har inte kunnat hitta betydelsen ’bagge’ eller ’får’ för ordet basse i Småland.

Detta namn visar tydligt på hur svårt det är att veta bakgrunden till ett namn. Vi kan se att det innehåller ordet basse och ordet berg, vilket inte är ovanligt som namn även på små kullar, men vilken betydelse som var aktuell när namnet myntades är egentligen omöj‍ ligt att avgöra. Möjligen skulle arkeologis­ka utgrävning­ar, fröanalyse­r och liknande kunna ge svar på om grävling eller vildsvin uppehöll sig vid kullen, men till dess att sådana genomförs kan jag tyvärr inte ge dig ett mer precist svar.

Elin Pihl, Namnarkive­t i Uppsala

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden