Spraktidningen

SKRIVKURS ÄR VÅR REKOMMENDA­TION

-

Enligt Svenska Akademiens ordlista heter det skrivarkur­s, men jag ser ofta varianten skrivkurs. Vilken av formerna rekommende­rar ni? Pernilla

svar: Båda går bra att använda, men vi rekommende­rar i första hand formen skrivkurs, åtminstone för den typ av kurser som gäller yrkesmässi­gt‍ skrivande. Skrivarkur­s är visserlige­n‍betydligt vanligare i andra sammanhang, till exempel i tidningste­xt, men brukar associeras med kurser på folkhögsko­la, ofta skön‍ litterära.

Skrivarkur­s är bildat av förledet skrivare, ’person som yrkesmässi­gt skriver’, medan förledet i skrivkurs är skriva, så man kan se det som att den förra fokuserar mer på per‍ sonen och den senare mer på aktivitete­n. Gabriella Sandström, Språkrådet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden