Spraktidningen

LABB ÄR BÄSTA KORTFORMEN

-

Finns det någon regel för när man lägger till bokstäver i en förkortnin­g och när man inte gör det? Hur förkortas till exempel‍laboratori­um: lab eller‍labb? Åsa

svar: Det finns ingen regel som säger att man inte får lägga till bokstäver i kortformer av ord – det är tvärtom ganska vanligt att man gör det när en förkortnin­g har kommit att fungera som ett eget ord med egen böjning: cigarett blir cigg,

legitimati­on blir legg och så

vidare.

Labb är den etablerade kortformen för laboratori­um, som anges bland annat i Svenska Akademiens ordlista. Där anges även samman‍ sätt‍ningarna labbrappor­t, labbrock och labbtest. Om man inte avser kortformen utan den direkta förkortnin­gen för laboratori­um‍är dock lab., med av‍slutande punkt, det korrekta.

Sunna Nygård, Språkrådet

 ??  ?? INGA DUVUNGAR Turturduvo­r har bara näsa för varandra.‍
INGA DUVUNGAR Turturduvo­r har bara näsa för varandra.‍

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden