Spraktidningen

MISTLUR INGET ENGELSKT LÅNORD

-

Varför heter det mistlur på svenska? Kommer det från engelskans‍mist? Känns ologiskt‍då det heter fog horn på engelska. Lina

svar: Mist- i mistlur har kom‍ mit in i svenskan antingen från engelskans eller nederländs­kans ‍mist. Mist är en lättare dimma som kan uppstå på sjön i när‍ heten av land. Ordet har funnits i svenskan sedan mitten på 1700-talet, framför allt som sjö‍ term. I den historiska ordboken Svenska Akademiens ordbok anges att detta ord i sin tur even‍ tuellt kommer av ett germanskt mihst, av en indoeurope­isk rot migh-som även finns i greki‍ skans ord för ’dimma’: ὀμίχλη.

Sedan har ordet kopplats ihop med flera slutled, till exempel mistappara­t, mistlur och mistsignal­apparat, för anordninga­r som varnar fartyg i dimma. Mistlur är alltså inte ett lånord, utan en svensk be‍ teckning på den här apparaten.

Ordet mistlur är känt i svenskan sedan 1865.

Ingrid Olsson, Språkrådet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden