Spraktidningen

VISST FINNS ORDET SKJUTNING

-

När det varit skottlossn­ing hör man ofta i media att det har varit en skjutning. Finns det ordet? Jag hittar det inte i min upplaga av Svenska Akademiens ordlista, SAOL, från 1989. Ulla

svar: Visst finns ordet skjutning. Det finns med i SAOL 14, som är den nyaste upplagan, från 2015. Att det inte fanns med i din tidigare upplaga be‍ ror inte på att ordet inte fanns då, utan på att man i tidigare upplagor var mer restriktiv med att ta in uppslagsor­d som kunde ses som regelbunde­t bildade avledninga­r av andra uppslagsor­d – i det här fallet verbet skjuta.

Både skottlossn­ing och skjutning är fullt gångbara ord. Ofta är de nog utbytbara – men inte alltid. Skottlossn­ing betonar det totala skeendet mer (en situation där det skjuts), medan skjutning mer framhäver agen‍ tens (alltså skyttens) aktiva handling.

Lisa Rudebeck, Språkrådet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden