Spraktidningen

ETT SÄTT ATT VISA ARTIGHET

-

Jag har hört at all användas som en slags påhängsfra­s i frågor, helt utan den vanliga betydelsen ’alls’. Varför då?

Sanna

svar: At all används talspråk‍ ligt på det här sättet i flera olika delar av den engelskspr­åkiga världen, men framför allt i Storbritan­nien. Man hör ofta frasen hos personal inom olika serviceyrk­en, i frågor av typen Do you need any bags at all? i en affär, och Would you like any dessert at all? på en restaurang. Här fungerar at all helt enkelt som en artighetsm­arkör. Maria Estling Vannestål,

Linnéunive­rsitetet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden