Spraktidningen

DELAT URSPRUNG FÖR SKOTSKT BARN

-

När jag var i Skottland hörde jag att man använde ett ord som liknade vårt svenska barn i stället för child. Är orden släkt? Ellinor

svar: Ordet du hörde var bairn, och det stämmer att det har samma ursprung som vårt svenska barn. I talspråk är bairn fortfarand­e vanligt i Skottland, framför allt utmed ostkusten, och i nordöstra England, i Newcastleo­mrådet. Det har samma betydelse som child, men kan också ha mer specifika funktioner, exempel‍ vis användas lite nedlåtande om en barnslig eller mindre begåvad person. Maria Estling Vannestål,

Linnéunive­rsitetet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden