Spraktidningen

MÖNSTER FÖR ATT STÅ, SITTA OCH LIGGA

-

Man kan ofta höra på engelska‍ att ett föremål is sitting on the desk/table/shelf. På svenska kan föremål ligga eller stå, men sällan sitta (förutom på väggen). Vi undrar därför vilka föremål som ’sitter’,‍sit, ’står’, stand, och ’ligger’, lie, på engelska.‍

Lotti och Kenneth

svar: Våra sökningar visar för det första att sit är det vanligaste‍verbet för att be‍ skriva placering på en bordsyta eller hylla oavsett föremålets form. Saker som ’ligger’ är i allmänhet platta: a news‍ paper; his mobile phone, eller avlånga, horisontel­lt placerade föremål: a gun.

Det som ’står’ är avlångt och placerat upprätt: a shot glass; a bottle of wine. Det som ’sitter’ är, med flytande gränser, saker som befinner sig mitt emellan dessa ytter‍ ligheter: a coffee mug, the framed portrait, ‍an open sack of manure.

Sit har också utvecklat några vanliga bibetydels­er som gör att frekvensen blir särskilt hög för det här verbet. Den ena kan på svenska ungefär formuleras‍som ’ligga/stå och samla damm’: a commitment to show that this is not a report that is sitting on a desk, och den andra som ’vänta på att användas’:‍a bottle of champagne is now sitting on a table in the shop where the ticket was sold and is waiting to be uncorked. Magnus Levin,

Linnéunive­rsitetet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden